Lékařská věda nám říká, že příčiny atopického ekzému jsou neznámé. Je pravda, že svou roli hraje celá řada faktorů a co funguje jednomu, nemusí fungovat druhému – atopický ekzém je multifaktoriální onemocnění. Je ale možné najít určité společné rysy a poskytnout vodítko, směr. Je velice pohodlné předepsat léky a říct, že příčinu nelze zjistit. Podle mě, když někdo říká, že něco nejde, tak to znamená, že on to neumí, nebo se mu nechce. Nic víc, nic míň. Přesvědčila jsem se o tom, že když se naopak opravdu chce, je možné téměř cokoliv, takže v tomhle článku vám chci představit příčiny atopického ekzému, jak je vidím já.

 

PŘÍČINY NA ÚROVNI FYZICKÉHO TĚLA

-          přemnožené plísně, kvasinky, nebo jiní parazité

-          skrytý zánět, nejčastěji probíhá ve střevě

-          přetížené detoxikační orgány – játra a ledviny

-          těžké kovy usazené v organismu (např. jako důsledek očkování)

-          alergie

-          nutriční podvýživa

-          nesprávné osídlení střeva – nerovnováha střevního mikrobiomu

-          překyselení organismu

-          dlouhodobá zátěž bez dostatečné regenerace, chronický stres

Většinou jsou tyto příčiny spolu navzájem provázané – jedna podporuje druhou a ta zas třetí a čtvrtou... Všechny svým způsobem vedou k narušení rovnováhy mezi hladinou histaminu a funkčností diaminoxidázy. A histamin je u ekzému klíčový pojem. Je to prostě začarovaný kruh. Podle výzkumů profesora Jarische má více než 90 % atopiků narušenou rovnováhu střevního mikrobiomu. Je tedy dobré začít u střeva. Pomůže detoxikace, ovšem pozor – když se atopik čistí, zpravidla se čistí přes kůži. Nevíme proč, ale je to tak.

 

PŘÍČINY NA ÚROVNI MYSLI

-          nepochopení širších souvislostí zdraví a nemoci, neschopnost vykročit ze začarovaného kruhu

-          nízká odolnost vůči psychickému stresu

-          neschopnost navazovat bezpečné a posilující vztahy

-          nízká emoční inteligence, neschopnost bezpečně projevit své emoce

-          dlouhodobé potlačování negativních emocí, uložené nezpracované emoce

-          ochota k manipulaci a snadná manipulovatelnost

-          nízké nebo žádné vědomí vlastních kvalit a hodnot, malá sebeznalost

-          neznalost vlastních hranic a neschopnost své hranice udržet

Čeština nám umožňuje nádhernou hříčku: Nemoc jako ne-moc, tedy určitý pocit oběti. Nemoce jako ne-emoce, tedy potlačené, neprojevené, odmítané emoce, které zůstanou uložené v těle a upozorňují na sebe skrze fyzické utrpení. U všech chronických onemocnění hraje psychosomatika významnou roli, u ekzému samozřejmě také.

 

PŘÍČINY NA ÚROVNI PODVĚDOMÍ

-          zraněné, nešťastné, vzteklé, nemilované vnitřní dítě dožadující se naší pozornosti

-          nedostatek sebelásky

-          limbický otisk, který nám znemožňuje změnu

-          nevyřešené utrpení, které se předává v naší rodové linii

Jsou to velmi hluboká vnitřní zranění, která se dotýkají samotné naší duše a vytváří hluboké vnitřní příčiny. Práce s nimi je obtížná, ale možná. Ohromnou roli zde hraje sebeláska, tedy milující a vyrovnaný vztah sám k sobě. Bezpodmínečné přijetí sebe sama, bezpodmínečná láska k sobě. Ochota rozpoznávat a naplňovat své vlastní potřeby. Dosud jsem se nesetkala s člověkem, který by přišel nemocný do mé poradny a žil by ve vyrovnaném a láskyplném vztahu sám se sebou. Takže pokud čtete tyto řádky – ruku na srdce: Máte se opravdu rádi? Máte se rádi opravdu za všech okolností, ať se děje co se děje? 

 

 

 

 
Zajímají vás možnosti výživy při léčbě atopického ekzému?
Uvažujete o změně jídelníčku, ale nevíte, jak na to?

Všechny informace najdete přehledně na jednom místě v ebooku
Výživa při léčbě atopického ekzému aneb
Jak se projíst ke zdraví ve 4 promyšlených krocích.

TO MĚ ZAJÍMÁ, CHCI VĚDĚT VÍC!